Dự báo Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

25.2°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

20°

Nhiệt độ thấp nhất

32.5°

Nhiệt độ cao nhất

77.9%

Độ ẩm

1.39 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

21.2°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:21/18:14

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Krông Búk - Đắk Lắk

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Krông Búk - Đắk Lắk
30° / 33.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Krông Búk - Đắk Lắk
22.2° / 24.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Krông Búk - Đắk Lắk
21.2° / 22.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Krông Búk - Đắk Lắk
27.8° / 28.9°

Dự báo thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

25.1° / 26.6°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.9° / 26.4°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.9° / 25.7°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25.8°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 83 %

mây cụm

11:00 pm

23.2° / 24.5°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 85 %

mây cụm

12:00 am

23.9° / 23.8°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 87 %

mây cụm

1:00 am

22.7° / 23.2°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 88 %

mây cụm

2:00 am

22.4° / 23.1°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

3:00 am

22.7° / 23.5°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 23°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 88 %

mây cụm

5:00 am

23° / 23°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 89 %

mây cụm

6:00 am

23.9° / 23.2°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 25.2°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

8:00 am

27.7° / 27.6°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

9:00 am

28.4° / 30.5°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

10:00 am

30.8° / 31.2°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

11:00 am

32° / 33.3°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.2° / 34.5°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.9° / 33.9°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.2° / 33°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.8° / 32.2°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

4:00 pm

31° / 32°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.9° / 32°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

6:00 pm

28.1° / 29.4°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.8° / 26.9°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.2° / 24.9°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 82 %

mây cụm

10:00 pm

23.5° / 24.9°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

11:00 pm

23.3° / 24.1°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 23.2°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 am

23.3° / 23.8°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

2:00 am

22.6° / 23.5°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

3:00 am

23.4° / 23.9°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

4:00 am

22.4° / 23°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

5:00 am

22.7° / 23.9°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

23.9° / 23.7°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

7:00 am

25.5° / 25.8°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 78 %

mây cụm

8:00 am

27.5° / 28.4°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

9:00 am

29.6° / 32°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

10:00 am

30.6° / 32.8°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.4° / 33.4°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.2° / 33.4°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.1° / 33.4°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.3° / 34.4°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 55 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 33.6°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.8° / 31°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.4° / 29.3°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.9° / 26.1°

Thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 21.1° / 32.2° 2.84 m/s 56% 1009 hPa 0.42 mm
T3 18/06 mây đen u ám 22.8° / 33.5° 3.24 m/s 46% 1008 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 22.8° / 31.6° 3.08 m/s 56% 1007 hPa 3.25 mm
T5 20/06 mưa vừa 21.6° / 27.2° 2.52 m/s 72% 1008 hPa 16.26 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 21.9° / 23.2° 2.55 m/s 97% 1008 hPa 12.03 mm
T7 22/06 mưa vừa 21.4° / 21.8° 1.85 m/s 99% 1007 hPa 38.15 mm

Chất lượng không khí tại Krông Búk - Đắk Lắk

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

304.75

NH3

0.88

NO

0

NO2

3.46

O3

20.57

PM2.5

3.14

PM10

3.95

SO2

1.52