Dự báo thời tiết Krông Búk - Đắk Lắk 7 ngày tới

Hôm nay
mưa cường độ nặng
33°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.7°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  13.23 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.6°/21.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.9°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.33 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:08
CN 26/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.4°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.8%
 • Lượng mưa
  5.55 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.1°/23.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21.9°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.8 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:08
T2 27/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.6°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.5%
 • Lượng mưa
  0.46 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.3°/24.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.24 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:08
T3 28/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.2°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.4%
 • Lượng mưa
  4.15 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/22.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.2°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.54 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:09
T4 29/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.2°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.4%
 • Lượng mưa
  3.06 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.8°/23.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.2°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.81 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:09
T5 30/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.4°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.6%
 • Lượng mưa
  3.73 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.3°/23.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.5°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:09
T6 31/05
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.8°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54.7%
 • Lượng mưa
  1.26 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  23.4°/23°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.51 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:09

Lượng mưa Krông Búk - Đắk Lắk 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Krông Búk - Đắk Lắk 7 ngày tới

Thời tiết Krông Búk bây giờ

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:08

Thấp/Cao

21°

/

33°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 m/s

Điểm ngưng

21°

UV

0