Dự báo thời tiết Đắk Nông 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.4%
 • Lượng mưa
  3.04 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.9°/24°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21.8°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.38 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:08
T2 27/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.4°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.9%
 • Lượng mưa
  4.46 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.8°/23.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.3°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.24 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:08
T3 28/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.8°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.2%
 • Lượng mưa
  4.02 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.1°/23.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.5°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:09
T4 29/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67%
 • Lượng mưa
  7.2 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/23.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.8°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.43 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:09
T5 30/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.1°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  10.83 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.9°/22.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.6°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.75 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:09
T6 31/05
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.1°/26.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.5%
 • Lượng mưa
  1.19 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  23.4°/22.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.5°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.69 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:09
T7 01/06
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.9%
 • Lượng mưa
  8.35 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.1°/22.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.65 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:10

Lượng mưa Đắk Nông 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Nông 7 ngày tới

Thời tiết Đắk Nông bây giờ

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:08

Thấp/Cao

21°

/

32°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 m/s

Điểm ngưng

20°

UV

1.67