Thời tiết Đắk Nông theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.12

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.44 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.77

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.47 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.24

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.52 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.09

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.54 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.65

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.71

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.62 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

79%

T5 18/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.32 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.3 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.52 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.13

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.85

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.03

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.41

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.13

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.52

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.58

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.71

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.38

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.96 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

70%

T6 19/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.07 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.6 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.23 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.27 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.18 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.91

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.09

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.03 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.57

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Nông trong 12h tới

Thời tiết Đắk Nông

mây đen u ám

37°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/17:59

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

38°

Độ ẩm

26%

Áp suất

1010 hPa

Gió

0.44 m/s

Điểm ngưng

14°

Tầm nhìn

10 km

UV

12.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:33 am
5:59 pm