Dự báo Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

24.4°

Cảm giác như 25°
mây cụm

mây cụm

20.9°

Nhiệt độ thấp nhất

32.7°

Nhiệt độ cao nhất

83%

Độ ẩm

1.24 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

21.6°

Điểm ngưng

0

UV

1009 hPa

Áp suất

05:21/18:14

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tuy Đức - Đắk Nông

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tuy Đức - Đắk Nông
30.7° / 33.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tuy Đức - Đắk Nông
22° / 24.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tuy Đức - Đắk Nông
21.6° / 22.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tuy Đức - Đắk Nông
27.6° / 29.4°

Dự báo thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

24.7° / 25.6°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 83 %

mây cụm

9:00 pm

24° / 25.3°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 84 %

mây cụm

10:00 pm

25° / 24.2°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 85 %

mây cụm

11:00 pm

23.8° / 24.9°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 86 %

mây cụm

12:00 am

23.7° / 24.6°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 87 %

mây cụm

1:00 am

22.2° / 23.4°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 88 %

mây cụm

2:00 am

22.7° / 23.7°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

3:00 am

22.3° / 23.8°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

4:00 am

22.7° / 24°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 88 %

mây cụm

5:00 am

23° / 23.8°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 89 %

mây cụm

6:00 am

23.1° / 23.6°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

7:00 am

25.3° / 25.9°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 27.2°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

9:00 am

28.8° / 30.7°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

10:00 am

30.6° / 31°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

11:00 am

32.1° / 33.1°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.1° / 34.3°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.9° / 33°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.7° / 32.8°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

3:00 pm

30° / 32°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.5° / 32.6°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

5:00 pm

30° / 32.3°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

6:00 pm

29° / 29.6°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

7:00 pm

27° / 26°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.4° / 26.2°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.3° / 24.7°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 82 %

mây cụm

10:00 pm

23° / 24.6°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

11:00 pm

23.3° / 24.1°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

12:00 am

23.5° / 23.4°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 am

23.1° / 23.6°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

2:00 am

22.9° / 23.7°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

3:00 am

23.1° / 23.8°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

4:00 am

22.9° / 23.5°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

5:00 am

22.1° / 23.2°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

23.3° / 23.9°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

7:00 am

25.5° / 25.8°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 78 %

mây cụm

8:00 am

27.5° / 28.8°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

9:00 am

29.3° / 31.4°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

10:00 am

30.5° / 32.9°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.9° / 33.1°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.9° / 33.4°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 33.8°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.4° / 35°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 55 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 33.2°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.7° / 31.6°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.9° / 29.7°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.8° / 27°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23.6° / 24.7°

Thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 21° / 33° 2.84 m/s 56% 1009 hPa 0.42 mm
T3 18/06 mây đen u ám 22.3° / 33.4° 3.24 m/s 46% 1008 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 22.7° / 31.4° 3.08 m/s 56% 1007 hPa 3.25 mm
T5 20/06 mưa vừa 21.3° / 27.1° 2.52 m/s 72% 1008 hPa 16.26 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 21.4° / 23.2° 2.55 m/s 97% 1008 hPa 12.03 mm
T7 22/06 mưa vừa 21.6° / 21.8° 1.85 m/s 99% 1007 hPa 38.15 mm

Chất lượng không khí tại Tuy Đức - Đắk Nông

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

327.31

NH3

1.67

NO

0

NO2

3.91

O3

15.76

PM2.5

2.91

PM10

4.24

SO2

1.52