Dự báo thời tiết Tuy Đức - Đắk Nông 3 ngày tới

Hôm nay

20.2 oC

23.2 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

Thấp/Cao

20.5°

/

23.9°

Độ ẩm

98.3%

Gió

3.49 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.5°

UV

0.86

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:16

T2 22/07

20.1 oC

26.5 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

20.1°

/

26.4°

Độ ẩm

83%

Gió

3.77 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.9°

UV

12.53

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:16

T3 23/07

19.4 oC

28 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 28°

Thấp/Cao

19°

/

28°

Độ ẩm

67%

Gió

4.64 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

20.9°

UV

11.75

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:16

Lượng mưa Tuy Đức - Đắk Nông 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuy Đức - Đắk Nông 3 ngày tới

Thời tiết Tuy Đức bây giờ

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:16

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

98%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1009 hPa

Gió

2.59 m/s

Điểm ngưng

21°

UV

0