Dự báo Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

24.7°

Cảm giác như 25°
mưa vừa

mưa vừa

22.3°

Nhiệt độ thấp nhất

28.4°

Nhiệt độ cao nhất

99.6%

Độ ẩm

1.13 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.9°

Điểm ngưng

0

UV

1005 hPa

Áp suất

05:25/18:51

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tủa Chùa - Điện Biên

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tủa Chùa - Điện Biên
27.2° / 34.6°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tủa Chùa - Điện Biên
23.6° / 25.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tủa Chùa - Điện Biên
23.8° / 24°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tủa Chùa - Điện Biên
25.4° / 26.1°

Dự báo thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

24.5° / 25.3°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.1° / 25.9°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 25.7°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.7° / 25.9°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

12:00 am

24.5° / 25.5°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

1:00 am

24.6° / 24.9°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

2:00 am

23.2° / 24.6°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24.1°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.5° / 24.8°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.4° / 24.4°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

6:00 am

23.9° / 24°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.8° / 25.4°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.9° / 25.8°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.7° / 26°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.9° / 26.3°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 am

26.8° / 26.6°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.1° / 26.8°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.2° / 26.9°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26.8° / 26.2°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.1° / 26.3°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.1° / 26.6°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 98 %

mưa vừa

5:00 pm

25.7° / 27°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 98 %

mưa vừa

6:00 pm

24.6° / 25.5°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 98 %

mưa vừa

7:00 pm

24.3° / 25.8°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25.7°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.3° / 25.3°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.2° / 25.5°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25.6°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

12:00 am

23.5° / 24.1°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

1:00 am

23.8° / 24.9°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

2:00 am

23.3° / 24.2°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

3:00 am

23.3° / 24.2°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 100 %

mây đen u ám

4:00 am

23.7° / 24.6°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 100 %

mây đen u ám

5:00 am

23.2° / 24.6°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 100 %

mây đen u ám

6:00 am

23.8° / 24.3°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

23.3° / 24.6°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 24.7°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

9:00 am

24.3° / 25.5°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.7° / 26.2°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.3° / 27.8°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 30.2°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.6° / 31°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27.2° / 27.2°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26.3° / 27°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.4° / 27.3°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.5° / 27°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24.3° / 26.7°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.2° / 25.2°

Thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 23.9° / 28.9° 1.32 m/s 91% 1005 hPa 16 mm
T3 18/06 mưa vừa 23.4° / 26.7° 1.22 m/s 94% 1005 hPa 12.77 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 23.9° / 27.9° 1.59 m/s 92% 1004 hPa 7.95 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 23.5° / 30.1° 1.66 m/s 71% 1003 hPa 3.38 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 23° / 32.9° 1.62 m/s 60% 1001 hPa 2.14 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 23.3° / 33.4° 1.5 m/s 56% 1001 hPa 3.53 mm

Chất lượng không khí tại Tủa Chùa - Điện Biên

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

434.72

NH3

2.92

NO

0.73

NO2

6.87

O3

3.04

PM2.5

6.01

PM10

6.49

SO2

1.82