Dự báo thời tiết Tủa Chùa - Điện Biên 3 ngày tới

Hôm nay

22.5 oC

33 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

22.5°

/

32.8°

Độ ẩm

75.5%

Gió

1.12 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.4°

UV

11.22

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:36

Mặt trời lặn

18:51

T2 22/07

21.9 oC

33.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

21.3°

/

34°

Độ ẩm

82.1%

Gió

1.17 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23°

UV

12.85

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:37

Mặt trời lặn

18:51

T3 23/07

22.8 oC

31.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

22°

/

31.1°

Độ ẩm

73.3%

Gió

1.99 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

21.4°

UV

10.28

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:37

Mặt trời lặn

18:50

Lượng mưa Tủa Chùa - Điện Biên 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tủa Chùa - Điện Biên 3 ngày tới

Thời tiết Tủa Chùa bây giờ

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

99%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1008 hPa

Gió

0.56 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0