Dự báo Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

31.3°

Cảm giác như 34°
mây cụm

mây cụm

25.9°

Nhiệt độ thấp nhất

36.2°

Nhiệt độ cao nhất

62%

Độ ẩm

3.1 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.3°

Điểm ngưng

5.86

UV

1008 hPa

Áp suất

05:30/18:16

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Long Thành - Đồng Nai

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Long Thành - Đồng Nai
31.9° / 36.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Long Thành - Đồng Nai
27° / 31.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Long Thành - Đồng Nai
27.5° / 29.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Long Thành - Đồng Nai
32° / 37.2°

Dự báo thời tiết Long Thành - Đồng Nai hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

31° / 34.6°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 64 %

mây cụm

9:00 am

32° / 34.1°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 62 %

mây cụm

10:00 am

31.1° / 35°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 60 %

mây cụm

11:00 am

32.8° / 36.8°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 57 %

mây cụm

12:00 pm

33.1° / 38°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 51 %

mây cụm

1:00 pm

35.5° / 39.4°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 46 %

mây cụm

2:00 pm

36° / 40.7°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 40 %

mây cụm

3:00 pm

37° / 41°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 41 %

mây cụm

4:00 pm

35.3° / 39.7°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 47 %

mây cụm

5:00 pm

32.6° / 37.5°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 59 %

mây cụm

6:00 pm

31.7° / 35.4°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 65 %

mây cụm

7:00 pm

30.1° / 35.9°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

8:00 pm

30.4° / 35.1°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.9° / 35°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.5° / 33.3°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28° / 31.4°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 75 %

mây cụm

12:00 am

28.6° / 31.8°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

1:00 am

28° / 30.3°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

2:00 am

27.8° / 31°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.4° / 26.2°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.9° / 27.3°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 89 %

mưa vừa

5:00 am

26.1° / 27.5°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 89 %

mưa vừa

6:00 am

26.9° / 26.9°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.8° / 31.3°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.9° / 33.9°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 77 %

mưa vừa

9:00 am

30.1° / 35.9°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 70 %

mưa vừa

10:00 am

31° / 37.4°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

11:00 am

33° / 38.9°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

12:00 pm

34.5° / 39.6°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 52 %

mưa nhẹ

1:00 pm

34.3° / 38.8°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.3° / 37.7°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.2° / 37.8°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.7° / 38°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

31° / 35.1°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.1° / 34.9°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.5° / 34.1°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.2° / 33.8°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 67 %

mây cụm

9:00 pm

29° / 32.8°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 70 %

mây cụm

10:00 pm

28.9° / 31.4°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 73 %

mây cụm

11:00 pm

27.4° / 31°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

12:00 am

27.9° / 30.3°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

1:00 am

27.1° / 27.9°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

2:00 am

27° / 26.9°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.8° / 26.1°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.6° / 26.4°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 27°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

6:00 am

26.2° / 26.6°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

27.8° / 27.6°

Thời tiết Long Thành - Đồng Nai

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Long Thành - Đồng Nai sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.8° / 36.1° 4.27 m/s 57% 1008 hPa 0.23 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.5° / 35° 4.9 m/s 58% 1008 hPa 9.12 mm
T5 20/06 mưa vừa 25.7° / 30.3° 4.91 m/s 69% 1007 hPa 16.8 mm
T6 21/06 mưa vừa 25° / 26.7° 4.07 m/s 87% 1008 hPa 23.16 mm
T7 22/06 mưa vừa 25° / 25.5° 5.03 m/s 94% 1007 hPa 21.41 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 24.4° / 27° 6.75 m/s 82% 1008 hPa 8.41 mm

Chất lượng không khí tại Long Thành - Đồng Nai

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

894.75

NH3

6.8

NO

20.79

NO2

17.99

O3

4.91

PM2.5

31.37

PM10

44.34

SO2

21.08