Dự báo thời tiết Long Thành - Đồng Nai 3 ngày tới

Hôm nay

24 oC

32.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

24.9°

/

32.6°

Độ ẩm

78.6%

Gió

6.25 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.6°

UV

11.37

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:39

Mặt trời lặn

18:19

T3 23/07

23.2 oC

30.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

68%

Gió

6.11 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.2°

UV

9.94

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:39

Mặt trời lặn

18:18

T4 24/07

24.8 oC

29.6 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

24.1°

/

29.6°

Độ ẩm

69.1%

Gió

6.83 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.2°

UV

6.9

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:39

Mặt trời lặn

18:18

Lượng mưa Long Thành - Đồng Nai 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Long Thành - Đồng Nai 3 ngày tới

Thời tiết Long Thành bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

87%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1010 hPa

Gió

2.06 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0