Dự báo Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

25.6°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

23.3°

Nhiệt độ thấp nhất

27.6°

Nhiệt độ cao nhất

80%

Độ ẩm

5.71 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

21°

Điểm ngưng

2.51

UV

1006 hPa

Áp suất

05:37/18:20

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp
27° / 30.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp
24.4° / 26.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp
25.4° / 26.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp
25.5° / 26.5°

Dự báo thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

25.4° / 26°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 am

26.2° / 27.1°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 29°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.7° / 31°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 78 %

mưa vừa

12:00 pm

27.4° / 30.1°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 82 %

mưa vừa

1:00 pm

27.4° / 31.4°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 85 %

mưa vừa

2:00 pm

27.9° / 30.4°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 87 %

mưa vừa

3:00 pm

27.4° / 30.4°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26.7°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.2° / 26.9°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mưa vừa

6:00 pm

24.1° / 25.6°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 96 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 26.7°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mưa cường độ nặng

8:00 pm

24.6° / 25.2°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mưa vừa

9:00 pm

24.2° / 25°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mưa vừa

10:00 pm

25.5° / 25.1°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mưa vừa

11:00 pm

25.9° / 26.5°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mưa vừa

12:00 am

24.3° / 25°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25.6°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.8° / 25.7°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 96 %

mưa vừa

3:00 am

24.2° / 25.7°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 96 %

mưa vừa

4:00 am

24.3° / 26°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mưa vừa

5:00 am

24.7° / 25.8°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mưa vừa

6:00 am

24.5° / 25.5°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 93 %

mưa vừa

7:00 am

24.2° / 25.2°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.3° / 25.3°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

24.9° / 25.7°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.4° / 27°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.5° / 26.5°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.6° / 27.3°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25.1° / 26.8°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25.8° / 27°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26.3°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24.4° / 25.9°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.1° / 25.8°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.7° / 25.7°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.4° / 25.2°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.8° / 25.4°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.4° / 25.1°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 25.6°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25.9°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25.3°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24.4° / 25.4°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 25°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.8° / 25.5°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.3° / 25.6°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 25.5°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 24.1° / 27.8° 8.27 m/s 78% 1006 hPa 27.58 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.2° / 26.6° 6.67 m/s 90% 1009 hPa 19.08 mm
T2 24/06 mưa nhẹ 24.1° / 27.3° 4.11 m/s 84% 1008 hPa 5.77 mm
T3 25/06 mưa vừa 24° / 29.7° 5.95 m/s 82% 1008 hPa 12.32 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 24.9° / 28.2° 6.34 m/s 83% 1008 hPa 8.59 mm
T5 27/06 mưa vừa 24° / 28.7° 4.18 m/s 77% 1009 hPa 14.33 mm

Chất lượng không khí tại Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

337.52

NH3

4.07

NO

0.67

NO2

6.26

O3

19.33

PM2.5

4.28

PM10

4.74

SO2

4.15