Dự báo Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

35.4°

Cảm giác như 38°
mây cụm

mây cụm

26.2°

Nhiệt độ thấp nhất

36.7°

Nhiệt độ cao nhất

42.2%

Độ ẩm

3.54 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

20.3°

Điểm ngưng

2.92

UV

1005 hPa

Áp suất

05:34/18:13

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp
34.9° / 40.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp
27.1° / 32.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp
27.6° / 27°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp
34° / 38°

Dự báo thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai theo giờ

2:00 pm

35.1° / 38.8°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 41 %

mây cụm

3:00 pm

35.7° / 38.1°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 42 %

mây cụm

4:00 pm

35.2° / 39.3°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 44 %

mây cụm

5:00 pm

34.5° / 38.2°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 48 %

mây cụm

6:00 pm

34° / 38.8°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 53 %

mây cụm

7:00 pm

32.1° / 37.6°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 61 %

mây cụm

8:00 pm

29.3° / 34.8°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29° / 33.5°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.3° / 32.8°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.6° / 32.9°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

12:00 am

28.4° / 32.7°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 31.5°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 32°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

3:00 am

27.2° / 31.2°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.3° / 30.8°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

27.1° / 31°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 am

27.4° / 31.8°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 am

29.2° / 34.2°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

8:00 am

30.3° / 37°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 am

32.2° / 38.9°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

10:00 am

33.2° / 40.7°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

11:00 am

35° / 42.1°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.3° / 43.9°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

1:00 pm

36° / 41°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 48 %

mưa nhẹ

2:00 pm

35° / 40.7°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.8° / 41.1°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

4:00 pm

35.1° / 41.5°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.7° / 39.9°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.1° / 36.5°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.7° / 34.7°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.8° / 32.4°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.3° / 30.5°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.2° / 26.1°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27° / 27°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.1° / 26.1°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 26.2°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.3° / 26.9°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

3:00 am

26.6° / 26.9°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

4:00 am

26.2° / 26.8°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 27.2°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 am

26.8° / 26.3°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

28.7° / 32.1°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 am

29.6° / 35.3°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 am

31.1° / 37.2°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

10:00 am

33.7° / 39.7°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

11:00 am

34.6° / 40.7°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

12:00 pm

36° / 41.8°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.1° / 40.4°

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27.8° / 36.2° 3.9 m/s 50% 1007 hPa 2.42 mm
CN 26/05 mưa nhẹ 27° / 36.8° 5.51 m/s 52% 1008 hPa 2.85 mm
T2 27/05 mưa vừa 27° / 35.2° 5.17 m/s 54% 1008 hPa 3.22 mm
T3 28/05 mưa nhẹ 26.6° / 33.1° 6.15 m/s 59% 1008 hPa 4.32 mm
T4 29/05 mưa nhẹ 27.9° / 32.2° 5.91 m/s 60% 1008 hPa 6.42 mm
T5 30/05 mưa vừa 26.6° / 33.9° 4.79 m/s 56% 1007 hPa 10.88 mm

Chất lượng không khí tại Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

547.61

NH3

8.76

NO

0.73

NO2

12.44

O3

32.11

PM2.5

10.32

PM10

14.38

SO2

8.66