Dự báo thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp 3 ngày tới

Hôm nay

23.9 oC

27.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

23.6°

/

27.3°

Độ ẩm

84.6%

Gió

9.21 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.3°

UV

6.55

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:42

Mặt trời lặn

18:22

T2 15/07

24.9 oC

30 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

24.5°

/

29.9°

Độ ẩm

87.3%

Gió

7.59 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.1°

UV

2.42

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:42

Mặt trời lặn

18:22

T3 16/07

23.2 oC

27.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

23.8°

/

27.2°

Độ ẩm

87.2%

Gió

6.89 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.8°

UV

2.05

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:42

Mặt trời lặn

18:22

Lượng mưa Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp 3 ngày tới

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/18:22

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

85%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Gió

7.12 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

3.02