Dự báo Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

29.5°

Cảm giác như 33°
mây cụm

mây cụm

25.5°

Nhiệt độ thấp nhất

36.6°

Nhiệt độ cao nhất

69.4%

Độ ẩm

4.4 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.7°

Điểm ngưng

2.69

UV

1008 hPa

Áp suất

05:36/18:19

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp
31° / 37.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp
26.4° / 31.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp
27.9° / 30.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp
32.8° / 37.5°

Dự báo thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 am

29.4° / 32.8°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 71 %

mây cụm

8:00 am

29.4° / 33.4°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 69 %

mây cụm

9:00 am

30.8° / 33.3°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 67 %

mây cụm

10:00 am

31.9° / 35.6°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 62 %

mây cụm

11:00 am

33° / 37.4°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 56 %

mây cụm

12:00 pm

34° / 39.2°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 49 %

mây cụm

1:00 pm

36.2° / 41.8°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 43 %

mây cụm

2:00 pm

36.9° / 40.7°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 43 %

mây cụm

3:00 pm

34.7° / 39.9°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 49 %

mây cụm

4:00 pm

34.2° / 39.6°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 50 %

mây cụm

5:00 pm

32.8° / 37.6°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 58 %

mây cụm

6:00 pm

30.7° / 34.8°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.7° / 30.4°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 80 %

mưa vừa

8:00 pm

27.9° / 31.7°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.4° / 31.2°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.6° / 32°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.2° / 31.2°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

12:00 am

27.9° / 31°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.3° / 30.2°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mưa vừa

2:00 am

26.5° / 26.8°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mưa vừa

3:00 am

26.3° / 27.6°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 93 %

mưa vừa

4:00 am

25.5° / 27°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mưa vừa

5:00 am

25.8° / 26°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.6° / 27.6°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.1° / 30.2°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.2° / 34.4°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 am

32° / 36.9°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

10:00 am

32.3° / 37.6°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

11:00 am

33.2° / 39°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

12:00 pm

35° / 39.6°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

1:00 pm

35° / 38°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.8° / 36.6°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.9° / 36.2°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.5° / 36.4°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

5:00 pm

31° / 35.8°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.7° / 32.2°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.9° / 31.8°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.3° / 31.2°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 73 %

mây cụm

9:00 pm

28.4° / 30.6°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.9° / 30.1°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 75 %

mây cụm

11:00 pm

27.7° / 30.5°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 76 %

mây cụm

12:00 am

27° / 30.4°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 78 %

mây cụm

1:00 am

27.7° / 30.6°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

2:00 am

27.7° / 30.8°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

3:00 am

27.3° / 30°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

4:00 am

27.7° / 30.1°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

5:00 am

27.4° / 31°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

6:00 am

27.6° / 30°

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.9° / 36.4° 6.73 m/s 56% 1007 hPa 2 mm
T4 19/06 mưa vừa 25.9° / 34° 7.59 m/s 53% 1008 hPa 9.98 mm
T5 20/06 mưa vừa 26.5° / 33.1° 6.81 m/s 56% 1007 hPa 4.93 mm
T6 21/06 mưa cường độ nặng 24.7° / 27.4° 6.47 m/s 84% 1007 hPa 34.88 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.2° / 27.1° 7.89 m/s 90% 1008 hPa 24.33 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.1° / 26.8° 8.14 m/s 86% 1008 hPa 18.91 mm

Chất lượng không khí tại Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

427.25

NH3

6.89

NO

2.17

NO2

9.95

O3

13.33

PM2.5

6.54

PM10

9.29

SO2

5.52