Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.38

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.76 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.86

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.46 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.7

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.21 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.83

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.38 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.64

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.12 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.87

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
6.19 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.31

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.86 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.3

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
7.23 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
7.62 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.6 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.08 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.83 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.69 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.89 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

80%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.61

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.51 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.78

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.42

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.25 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.19

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.14 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.94

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.82 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.73

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.44 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.76

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.69 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.19

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.96 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.23

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
7.88 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.55 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.31 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.38 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.23 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.49 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.61 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

77%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.56

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.49 m/s
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hồng Ngự - Đồng Tháp trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Hồng Ngự

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

40°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1012 hPa

Gió

4.46 m/s

Điểm ngưng

16°

Tầm nhìn

10 km

UV

8.86

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
6:07 pm