Dự báo Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

27.7°

Cảm giác như 29°
mây rải rác

mây rải rác

24°

Nhiệt độ thấp nhất

35.3°

Nhiệt độ cao nhất

70.4%

Độ ẩm

4.48 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

21.2°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:36/18:19

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tháp Mười - Đồng Tháp

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tháp Mười - Đồng Tháp
33.3° / 38.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tháp Mười - Đồng Tháp
26.4° / 29.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tháp Mười - Đồng Tháp
25.7° / 26.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tháp Mười - Đồng Tháp
31° / 33.1°

Dự báo thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

27° / 29.3°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 70 %

mây rải rác

9:00 pm

27.3° / 29°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 71 %

mây rải rác

10:00 pm

27.5° / 29.9°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 72 %

mây rải rác

11:00 pm

28° / 29.3°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 74 %

mây cụm

12:00 am

28° / 30°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 78 %

mây cụm

1:00 am

26.9° / 26.9°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.6° / 27.9°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

3:00 am

25.1° / 26.7°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

4:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25.4° / 26.6°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25.9° / 27°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mây cụm

7:00 am

27.9° / 31.2°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 am

30.1° / 36°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 70 %

mây cụm

9:00 am

32.2° / 37.2°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

10:00 am

33° / 38.5°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 54 %

mây cụm

11:00 am

34.7° / 39.5°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 50 %

mây cụm

12:00 pm

35.2° / 40.6°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 47 %

mây cụm

1:00 pm

35.5° / 39.5°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 46 %

mây cụm

2:00 pm

35.3° / 40.9°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

3:00 pm

34° / 38.5°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

4:00 pm

34° / 37.4°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.8° / 36.7°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.8° / 34.9°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.6° / 32.9°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.4° / 33°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.9° / 31.8°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.2° / 31.3°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

11:00 pm

27° / 31.3°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.5° / 27.6°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 85 %

mưa vừa

1:00 am

26.2° / 26.9°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mưa vừa

2:00 am

26.2° / 27.6°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.2° / 27.1°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

26.5° / 27°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25.9° / 26.8°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

26.4° / 27.1°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 30.2°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 am

30° / 34.9°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

9:00 am

31.8° / 35.3°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

10:00 am

32° / 37.6°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 am

33.9° / 38.2°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

12:00 pm

35° / 38.2°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.8° / 38°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.9° / 38.4°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.3° / 36.5°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.2° / 37°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.7° / 35.1°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.4° / 33.5°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.5° / 32.2°

Thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26° / 35.5° 5.61 m/s 47% 1008 hPa 0.1 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 25.2° / 35.7° 6.92 m/s 50% 1007 hPa 1.23 mm
T4 19/06 mưa vừa 25.8° / 34.8° 7.62 m/s 54% 1007 hPa 4.59 mm
T5 20/06 mưa vừa 25.4° / 32.6° 7.96 m/s 55% 1007 hPa 12.79 mm
T6 21/06 mưa cường độ nặng 24.8° / 29° 8.03 m/s 82% 1008 hPa 58.73 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.3° / 25.8° 7.65 m/s 91% 1008 hPa 21.79 mm

Chất lượng không khí tại Tháp Mười - Đồng Tháp

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

454.75

NH3

7.23

NO

0.16

NO2

11.14

O3

17.89

PM2.5

7.92

PM10

11.38

SO2

6.24