Dự báo thời tiết Tháp Mười - Đồng Tháp 3 ngày tới

Hôm nay

23.9 oC

29.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

23°

/

29.2°

Độ ẩm

83.3%

Gió

9.21 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.1°

UV

6.55

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:42

Mặt trời lặn

18:22

T2 15/07

24.5 oC

29.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

24.8°

/

29.9°

Độ ẩm

87.9%

Gió

7.59 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.9°

UV

2.42

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:42

Mặt trời lặn

18:22

T3 16/07

23.6 oC

27 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

24°

/

27.9°

Độ ẩm

87.4%

Gió

6.89 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.1°

UV

2.05

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:42

Mặt trời lặn

18:22

Lượng mưa Tháp Mười - Đồng Tháp 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tháp Mười - Đồng Tháp 3 ngày tới

Thời tiết Tháp Mười bây giờ

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/18:22

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

83%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1006 hPa

Gió

8.2 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

6.55