Dự báo Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

26°

Cảm giác như 27°
mây đen u ám

mây đen u ám

23.8°

Nhiệt độ thấp nhất

28°

Nhiệt độ cao nhất

88%

Độ ẩm

2.51 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24°

Điểm ngưng

9.6

UV

1008 hPa

Áp suất

05:37/18:21

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tam Nông - Đồng Tháp

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tam Nông - Đồng Tháp
25.7° / 27.6°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tam Nông - Đồng Tháp
24.3° / 26.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tam Nông - Đồng Tháp
25.1° / 26.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tam Nông - Đồng Tháp
26.2° / 26.7°

Dự báo thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

26.7° / 27.7°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 pm

26.8° / 27°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

2:00 pm

27.3° / 31°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

3:00 pm

27.9° / 31.6°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.6° / 30.6°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26.8°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.9° / 27.6°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.4° / 26.6°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.2° / 26.7°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.8° / 26.3°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.1° / 26.5°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 26.6°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25.1° / 26.9°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 am

25.5° / 26.9°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25.4° / 26.1°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25.1° / 26.7°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25.8° / 26.8°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25.7° / 26.3°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26.9°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 am

27.2° / 31.7°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 81 %

mưa vừa

9:00 am

29.7° / 33.3°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.2° / 33.7°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 72 %

mưa vừa

11:00 am

30.2° / 35.5°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 70 %

mưa vừa

12:00 pm

30.8° / 35.8°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 69 %

mưa vừa

1:00 pm

30.2° / 35°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 70 %

mưa vừa

2:00 pm

30.9° / 35.4°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 73 %

mưa vừa

3:00 pm

29.3° / 35°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 76 %

mưa vừa

4:00 pm

29° / 33°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 81 %

mưa vừa

5:00 pm

27.9° / 30.8°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 86 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 27.7°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.7° / 26.1°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.5° / 27°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.8° / 26.3°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.8° / 26.9°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25.9° / 26.4°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

1:00 am

25.5° / 26.8°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 am

25.3° / 26°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.1° / 26.2°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

5:00 am

25.6° / 26.1°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.8° / 25.2°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.3° / 25.2°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.1° / 25.7°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.5° / 26.3°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.3° / 26.7°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.5° / 26.9°

Thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24.6° / 27.7° 3.69 m/s 89% 1008 hPa 6.87 mm
T4 26/06 mưa vừa 26° / 30.3° 5.22 m/s 70% 1009 hPa 17.3 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 24.5° / 25.7° 2.79 m/s 93% 1010 hPa 4.05 mm
T6 28/06 mưa vừa 24.6° / 31.2° 5.01 m/s 66% 1008 hPa 7.19 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25.6° / 31.9° 6.59 m/s 65% 1007 hPa 2.36 mm
CN 30/06 mưa vừa 25.3° / 32° 6.08 m/s 69% 1007 hPa 14.9 mm

Chất lượng không khí tại Tam Nông - Đồng Tháp

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

775.08

NH3

8.2

NO

1.02

NO2

16.41

O3

30.18

PM2.5

20.4

PM10

25.75

SO2

9.6