Dự báo thời tiết Tam Nông - Đồng Tháp 3 ngày tới

Hôm nay

24.9 oC

31 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

24.2°

/

31.4°

Độ ẩm

66.3%

Gió

7.95 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.3°

UV

7.37

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:44

Mặt trời lặn

18:21

T6 26/07

24.1 oC

28.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

24.6°

/

28.1°

Độ ẩm

84.3%

Gió

4.19 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.5°

UV

2.51

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:21

T7 27/07

23.5 oC

27.2 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

23.2°

/

27°

Độ ẩm

90.9%

Gió

5.61 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.3°

UV

5.42

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:21

Lượng mưa Tam Nông - Đồng Tháp 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tam Nông - Đồng Tháp 3 ngày tới

Thời tiết Tam Nông bây giờ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/18:21

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

88%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1006 hPa

Gió

3.84 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0