Dự báo Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

25.9°

Cảm giác như 25°
mây đen u ám

mây đen u ám

20.2°

Nhiệt độ thấp nhất

32.9°

Nhiệt độ cao nhất

76.7%

Độ ẩm

1.53 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

20.7°

Điểm ngưng

0

UV

1009 hPa

Áp suất

05:19/18:15

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Chư Prông - Gia Lai

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Chư Prông - Gia Lai
30.9° / 33.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Chư Prông - Gia Lai
23.5° / 25.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Chư Prông - Gia Lai
21.5° / 23°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Chư Prông - Gia Lai
31° / 31.5°

Dự báo thời tiết Chư Prông - Gia Lai hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

25.9° / 26°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 25.5°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.4° / 25°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25.1°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

12:00 am

24.5° / 25.5°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

1:00 am

23.3° / 24.2°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

2:00 am

23.7° / 23.5°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 84 %

mây cụm

3:00 am

23° / 23°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 84 %

mây cụm

4:00 am

23.5° / 23.7°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 84 %

mây cụm

5:00 am

23.3° / 23.5°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

6:00 am

24.4° / 24.6°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

7:00 am

26.9° / 26.7°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 29.7°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 31°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 32.6°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

11:00 am

31.9° / 33.4°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.8° / 35.9°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.9° / 35.2°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.4° / 34.3°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

3:00 pm

33° / 34.4°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 34.3°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.4° / 32.3°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.3° / 31.5°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.3° / 26.5°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 71 %

mây cụm

8:00 pm

25.4° / 26.7°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 75 %

mây thưa

9:00 pm

26° / 25.7°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 77 %

mây rải rác

10:00 pm

24.7° / 25.5°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 78 %

mây rải rác

11:00 pm

25° / 25°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 79 %

mây rải rác

12:00 am

24.6° / 25.2°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 79 %

mây cụm

1:00 am

24.5° / 24.1°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

2:00 am

23.1° / 23.4°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

22.4° / 23.7°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

22.3° / 23.2°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

5:00 am

22.4° / 23.4°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

6:00 am

23.6° / 23.3°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 93 %

mây cụm

7:00 am

25.4° / 26.7°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 29.5°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

9:00 am

29.1° / 32.3°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

10:00 am

32° / 33.4°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

11:00 am

33.5° / 35.6°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.8° / 36.9°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 44 %

mây cụm

1:00 pm

34.2° / 37.8°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 44 %

mây cụm

2:00 pm

34° / 36°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 47 %

mây cụm

3:00 pm

33.1° / 35.9°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.3° / 34°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 50 %

mây cụm

5:00 pm

30° / 33.1°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 57 %

mây cụm

6:00 pm

28.3° / 30.7°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 68 %

mây cụm

7:00 pm

24.6° / 25.2°

Thời tiết Chư Prông - Gia Lai

Điểm sương 87 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Chư Prông - Gia Lai sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 21.4° / 32.5° 3.31 m/s 56% 1008 hPa 0.19 mm
T3 18/06 mây đen u ám 23.9° / 33.4° 4.17 m/s 53% 1008 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa vừa 22.5° / 34.8° 4.63 m/s 48% 1006 hPa 7.88 mm
T5 20/06 mưa cường độ nặng 22.8° / 31° 4.07 m/s 56% 1006 hPa 40.58 mm
T6 21/06 mưa vừa 23° / 27.1° 2.56 m/s 88% 1008 hPa 8.01 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 23° / 27° 3.05 m/s 97% 1007 hPa 3.83 mm

Chất lượng không khí tại Chư Prông - Gia Lai

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

334.09

NH3

1.47

NO

0

NO2

3.68

O3

21.4

PM2.5

2.71

PM10

3.61

SO2

0.74