Dự báo thời tiết Chư Prông - Gia Lai 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
3.49 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.21 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.19 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
3.67 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
4.39 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
3.86 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
3.97 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.34 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.38 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.32 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.45 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
4.25 m/s
Độ ẩm

48%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
4.64 m/s
Độ ẩm

47%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
4.34 m/s
Độ ẩm

46%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
4.3 m/s
Độ ẩm

48%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.95 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

47%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

47%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chư Prông - Gia Lai 30 ngày tới


Lượng mưa Chư Prông - Gia Lai 30 ngày tới

Thời tiết Chư Prông

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Mặt trời mọc/lặn

05:18/18:09

Nhiệt độ Thấp/Cao

23°

/

34°

Áp suất

1008 hPa

Độ ẩm

86%

wind

Tốc độ Gió

1.33 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:09 pm