Dự báo thời tiết Chư Sê - Gia Lai 3 ngày tới

Hôm nay

22 oC

23.6 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

Thấp/Cao

21.8°

/

23.4°

Độ ẩm

99.4%

Gió

3.1 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.6°

UV

0.85

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:17

T2 22/07

21.9 oC

27.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 24°

Thấp/Cao

21.9°

/

27.7°

Độ ẩm

90%

Gió

5.23 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23°

UV

11.14

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:17

T3 23/07

22 oC

28.6 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

21.9°

/

28.1°

Độ ẩm

71.5%

Gió

6.05 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

21.2°

UV

10.84

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:17

Lượng mưa Chư Sê - Gia Lai 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chư Sê - Gia Lai 3 ngày tới

Thời tiết Chư Sê bây giờ

mưa vừa

22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:17

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

23°

Độ ẩm

98%

Tầm nhìn

0.947 km

Áp suất

1008 hPa

Gió

3.25 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

0