Thời tiết Chư Sê - Gia Lai theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.91

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.2 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.61

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.3 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.33

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.74

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.89 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

76%

T5 18/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.18 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.1 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.88

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.78

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.87

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.32

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.39

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.28 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.96

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.17 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.94

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.07

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.97 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

76%

T6 19/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.83 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.52 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.83 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.51 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.99

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.17

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.63

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.11

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.79

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chư Sê - Gia Lai trong 12h tới

Thời tiết Chư Sê

mây rải rác

38°

mây rải rác

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

38°

Độ ẩm

24%

Áp suất

1007 hPa

Gió

3.2 m/s

Điểm ngưng

14°

Tầm nhìn

10 km

UV

10.91

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
6:00 pm