Dự báo Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

22.6°

Cảm giác như 23°
mây đen u ám

mây đen u ám

21.8°

Nhiệt độ thấp nhất

35.3°

Nhiệt độ cao nhất

97.7%

Độ ẩm

0.79 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.2°

Điểm ngưng

0

UV

1009 hPa

Áp suất

05:18/18:09

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Krông Pa - Gia Lai

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Krông Pa - Gia Lai
31° / 36°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Krông Pa - Gia Lai
22.9° / 23.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Krông Pa - Gia Lai
22.7° / 23.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Krông Pa - Gia Lai
30.6° / 33.5°

Dự báo thời tiết Krông Pa - Gia Lai hôm nay, ngày mai theo giờ

5:00 am

23° / 23.5°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

6:00 am

22.8° / 23.9°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

7:00 am

23.2° / 24.2°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

8:00 am

25.7° / 25.2°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

9:00 am

28.5° / 30.9°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

10:00 am

31.3° / 34.2°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

11:00 am

32.3° / 35.5°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.8° / 37.3°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

1:00 pm

34° / 37.6°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.1° / 37.5°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 41 %

mây cụm

3:00 pm

35.5° / 37.2°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 39 %

mây cụm

4:00 pm

33.5° / 35.2°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 47 %

mây cụm

5:00 pm

30.2° / 33.3°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.9° / 29.7°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.6° / 26.2°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23.5° / 25°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 95 %

mưa vừa

9:00 pm

23° / 25°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 96 %

mưa vừa

10:00 pm

23.4° / 23°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 97 %

mưa vừa

11:00 pm

23.7° / 23.6°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

23.7° / 24°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

22.5° / 23.9°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 23.9°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 23.8°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 23.7°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

22.9° / 23.9°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24.6°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

7:00 am

24.3° / 25.8°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 28°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 am

29.5° / 32.3°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

10:00 am

31.1° / 34.7°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

11:00 am

32.2° / 35.1°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.5° / 36.1°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.2° / 37.4°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.8° / 35.3°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.1° / 34°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.6° / 34°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.1° / 33.7°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.2° / 30°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.1° / 26.7°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.7° / 26.1°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26.6°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.2° / 26°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.3° / 25°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

12:00 am

24.4° / 24.7°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 am

24.4° / 24.3°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

2:00 am

23.1° / 24.8°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

3:00 am

23.7° / 24.8°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

23.3° / 24.4°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Krông Pa - Gia Lai sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 22.8° / 35.8° 2.65 m/s 51% 1009 hPa 7.59 mm
CN 26/05 mưa nhẹ 22.6° / 34.9° 4.06 m/s 51% 1009 hPa 0.51 mm
T2 27/05 mây đen u ám 23.9° / 33.7° 4.29 m/s 53% 1007 hPa 0 mm
T3 28/05 mưa nhẹ 24.5° / 33.8° 4.32 m/s 55% 1006 hPa 0.13 mm
T4 29/05 mưa nhẹ 24° / 32° 3.62 m/s 66% 1008 hPa 1.57 mm
T5 30/05 mưa vừa 23.3° / 31.3° 3.86 m/s 62% 1008 hPa 8.69 mm

Chất lượng không khí tại Krông Pa - Gia Lai

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

380.72

NH3

1.57

NO

0.41

NO2

2.04

O3

6.7

PM2.5

4.06

PM10

5.04

SO2

0.8