Dự báo Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

27.4°

Cảm giác như 29°
mây đen u ám

mây đen u ám

21.3°

Nhiệt độ thấp nhất

33.1°

Nhiệt độ cao nhất

66%

Độ ẩm

3.64 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

21°

Điểm ngưng

3.41

UV

1009 hPa

Áp suất

05:20/18:16

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Krông Pa - Gia Lai

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Krông Pa - Gia Lai
29.4° / 32.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Krông Pa - Gia Lai
24.1° / 26.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Krông Pa - Gia Lai
25.3° / 25.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Krông Pa - Gia Lai
31.4° / 33.4°

Dự báo thời tiết Krông Pa - Gia Lai hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

27.6° / 29°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

9:00 am

28.6° / 30°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

10:00 am

29.8° / 30.3°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

11:00 am

30.2° / 32.7°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.8° / 34.6°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.9° / 35.8°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.4° / 35.1°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

3:00 pm

34° / 35°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.3° / 33.9°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.3° / 33.9°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.4° / 31.2°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.5° / 27.1°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.3° / 26.6°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.7° / 26.5°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 70 %

mây cụm

10:00 pm

26.4° / 26.8°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.3° / 26.2°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

12:00 am

25.3° / 26.5°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

1:00 am

25.4° / 25.4°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

2:00 am

25.8° / 27°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 25.7°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

4:00 am

24.7° / 24.5°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 87 %

mây cụm

6:00 am

24° / 24.2°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 85 %

mây cụm

7:00 am

26.9° / 26.7°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

8:00 am

28.4° / 30.8°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

9:00 am

30.4° / 32.5°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

10:00 am

31.6° / 34°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

11:00 am

33.7° / 35.6°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.4° / 36.5°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.9° / 38°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 44 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33.9° / 35.2°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 47 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.6° / 34.9°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.9° / 33.1°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.3° / 32.7°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

6:00 pm

29° / 30.5°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.1° / 25.4°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23.2° / 24.7°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 92 %

mưa vừa

9:00 pm

23.8° / 24°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22° / 23.3°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 96 %

mưa vừa

11:00 pm

22.1° / 23°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 96 %

mưa vừa

12:00 am

23.3° / 23.7°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

1:00 am

22.1° / 23.9°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

2:00 am

22.2° / 23.4°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mưa vừa

3:00 am

22.3° / 23.5°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

22.4° / 23.7°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

22.9° / 23.5°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

22.2° / 23.7°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

7:00 am

24.8° / 25.6°

Thời tiết Krông Pa - Gia Lai

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Krông Pa - Gia Lai sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 22° / 33.9° 4.05 m/s 55% 1008 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa vừa 22.4° / 34.7° 4.4 m/s 48% 1007 hPa 6.02 mm
T5 20/06 mưa vừa 22° / 32.5° 3.97 m/s 58% 1007 hPa 6.67 mm
T6 21/06 mưa vừa 22° / 27.2° 2.71 m/s 74% 1007 hPa 18.2 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 22.3° / 24.3° 2.84 m/s 97% 1007 hPa 4.88 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 21.5° / 22.3° 2.33 m/s 96% 1007 hPa 2.94 mm

Chất lượng không khí tại Krông Pa - Gia Lai

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

287.96

NH3

0.64

NO

0.66

NO2

1.79

O3

22.39

PM2.5

1.89

PM10

2.29

SO2

0.34