Thời tiết Krông Pa - Gia Lai theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.18

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.07 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

67%

T3 23/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.83 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.98 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.65 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.23

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.65

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.25

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.55 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.93

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.54

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.28 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.03

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.85

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
4.1 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.17

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
4.09 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.49 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.41 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

64%

T4 24/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.68 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.19

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.77

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.8

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.19

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.6

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.34

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.67 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.24

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

24%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Krông Pa - Gia Lai trong 12h tới

Thời tiết Krông Pa

mây cụm

38°

mây cụm

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

38°

Độ ẩm

22%

Áp suất

1002 hPa

Gió

3.07 m/s

Điểm ngưng

13°

Tầm nhìn

10 km

UV

2.18

Bình minh / Hoàng hôn

5:29 am
6:01 pm