Dự báo thời tiết Hà Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.9°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.7°/24.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21.1°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.51 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T4 22/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.7°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32%
 • Lượng mưa
  0.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.3°/24.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21.9°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:36
T5 23/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.7°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.7%
 • Lượng mưa
  1.16 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.4°/24.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.6°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.19 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:37
T6 24/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.5°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.8%
 • Lượng mưa
  0.22 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.9°/25.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.9°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:37
T7 25/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.5%
 • Lượng mưa
  4.06 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.5°/25.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:38
CN 26/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60%
 • Lượng mưa
  1.07 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.8°/24.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.73 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T2 27/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.7°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.5°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38

Lượng mưa Hà Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Giang 7 ngày tới

Thời tiết Hà Giang bây giờ

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:36

Thấp/Cao

21°

/

35°

Độ ẩm

35%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.11 m/s

Điểm ngưng

17°

UV

10.95