Thời tiết Hà Giang theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.48 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.62 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.11

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.88

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.81

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.53

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.75

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.02 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.65

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.62 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.37

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.78 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.5

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

94%

T2 15/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.42 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.62 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.58 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.28 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.33 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.48 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.19 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.31

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.94

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.97

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.64

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.67

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.32

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.97 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.62

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.72 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.21

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.58 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.97 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.33 m/s
Độ ẩm

85%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.36 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.72 m/s
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Hà Giang

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

38°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Gió

0.62 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
6:19 pm