Dự báo thời tiết Bắc Quang - Hà Giang 3 ngày tới

Hôm nay

23.9 oC

38.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 44°

Thấp/Cao

23.7°

/

38°

Độ ẩm

44.9%

Gió

1.45 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.8°

UV

13.13

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:44

T6 26/07

24.2 oC

40.7 oC

mây rải rác mây rải rác

Cảm giác như 45°

Thấp/Cao

24°

/

40.5°

Độ ẩm

40%

Gió

1.38 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

21.2°

UV

12.46

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:44

T7 27/07

24.4 oC

39.4 oC

mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

Cảm giác như 45°

Thấp/Cao

24.6°

/

39.7°

Độ ẩm

45.4%

Gió

1.49 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.5°

UV

10.62

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:43

Lượng mưa Bắc Quang - Hà Giang 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Quang - Hà Giang 3 ngày tới

Thời tiết Bắc Quang bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

38°

Độ ẩm

77%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

996 hPa

Gió

0.81 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0