Thời tiết Bắc Quang - Hà Giang theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.55

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.96 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.48

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.39

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.352 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.396 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.111 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

2.056 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

6.682 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

6.795 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

99%

CN 26/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.014 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.488 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.422 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

3.577 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

3.237 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.47 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

2.233 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

1.42 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.4 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

1.234 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.41 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

1.188 km

UV

1.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.51 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.666 km

UV

4.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.93 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.51

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.65 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.643 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.392 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.235 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.576 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

99%

T2 27/05
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.346 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

6.934 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.62 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.71 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.37 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

7.245 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.37 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

9.258 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.37 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.19 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

9.559 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.06 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.08 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.32 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.07 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.37

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.87

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.99

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Quang - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Bắc Quang

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Gió

0.96 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

3.55

Bình minh / Hoàng hôn

5:16 am
6:38 pm