Dự báo Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

26.7°

Cảm giác như 27°
mây đen u ám

mây đen u ám

23.1°

Nhiệt độ thấp nhất

26.7°

Nhiệt độ cao nhất

94%

Độ ẩm

0.51 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25°

Điểm ngưng

9.3

UV

1006 hPa

Áp suất

05:16/18:48

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đồng Văn - Hà Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đồng Văn - Hà Giang
25.4° / 27°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đồng Văn - Hà Giang
23.4° / 25.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đồng Văn - Hà Giang
24.3° / 25.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đồng Văn - Hà Giang
25.8° / 26.6°

Dự báo thời tiết Đồng Văn - Hà Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

26.4° / 27.6°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26.9° / 27.7°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

3:00 pm

26.8° / 26°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 26.2°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.7° / 27°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.1° / 26.9°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.4° / 26.2°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25.3°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.2° / 25.3°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.1° / 25.5°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.7° / 25.2°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.6° / 25.3°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.2° / 25.6°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25.5°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.5° / 25.4°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa cường độ nặng

4:00 am

24° / 25.2°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa rất nặng

5:00 am

25° / 25.2°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa rất nặng

6:00 am

24.5° / 25.3°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa cường độ nặng

7:00 am

24.6° / 25.9°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa vừa

8:00 am

24.6° / 25°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

9:00 am

24.9° / 25.3°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa vừa

10:00 am

24.3° / 25.2°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

11:00 am

24.9° / 25.3°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25.1° / 26°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25.1° / 26.7°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

2:00 pm

25.6° / 26.9°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.7° / 32.9°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 32.7°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.2° / 32.9°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.8° / 28°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.3° / 27°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mưa vừa

8:00 pm

24.5° / 26.5°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mưa vừa

9:00 pm

24.4° / 25.4°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.1° / 25.2°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.4° / 25.7°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.3° / 25.8°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25.6°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.3° / 25.6°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.2° / 25°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.6° / 25°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.6° / 25.6°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.7° / 26°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mây đen u ám

7:00 am

24.7° / 25.8°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.9° / 25.6°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 27.2°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 am

26.5° / 26.9°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33.4°

Thời tiết Đồng Văn - Hà Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Đồng Văn - Hà Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa rất nặng 24.5° / 26.9° 1.41 m/s 95% 1006 hPa 52 mm
T4 26/06 mưa rất nặng 24.4° / 28.9° 1.06 m/s 97% 1009 hPa 64.48 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 24.5° / 28.1° 1.97 m/s 88% 1009 hPa 11.31 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 24.4° / 29.8° 1.75 m/s 83% 1004 hPa 6.76 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25.4° / 29° 1.29 m/s 94% 1003 hPa 8.79 mm
CN 30/06 mây đen u ám 24.5° / 33.7° 1.7 m/s 61% 1000 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Đồng Văn - Hà Giang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

343.9

NH3

0.62

NO

0.68

NO2

1.97

O3

40.3

PM2.5

3.68

PM10

3.27

SO2

1.14