Dự báo thời tiết Đồng Văn - Hà Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.3%
 • Lượng mưa
  8.58 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.56 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:47
CN 23/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.1%
 • Lượng mưa
  4.29 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.8°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.98 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:48
T2 24/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  25.2 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.6°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:48
T3 25/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.7°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  20.45 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.9°/24.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  0.77 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:48
T4 26/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  20.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/24.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:48
T5 27/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  16.93 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/25.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.36 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:48
T6 28/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  11.38 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.2°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.5°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:48

Lượng mưa Đồng Văn - Hà Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Văn - Hà Giang 7 ngày tới

Thời tiết Đồng Văn bây giờ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:47

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

8.32