Dự báo Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

29°

Cảm giác như 34°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.2°

Nhiệt độ thấp nhất

33.1°

Nhiệt độ cao nhất

86.9%

Độ ẩm

1.66 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.6°

Điểm ngưng

5.39

UV

1005 hPa

Áp suất

05:15/18:47

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Hoàng Su Phì - Hà Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Hoàng Su Phì - Hà Giang
30.5° / 37.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Hoàng Su Phì - Hà Giang
25° / 26.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Hoàng Su Phì - Hà Giang
28° / 30.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Hoàng Su Phì - Hà Giang
28° / 34.1°

Dự báo thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

28.8° / 34.5°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.2° / 34°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

10:00 am

29.1° / 35.2°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

11:00 am

30.3° / 36.1°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.4° / 37.7°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.9° / 39.3°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33.7° / 40.9°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.9° / 39.4°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.8° / 38.2°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.4° / 37.7°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 34°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.4° / 26.5°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.8° / 26.5°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.4° / 27.8°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27° / 26.1°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 26.2°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.2° / 26.6°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.1° / 27°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.7° / 27.1°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.3° / 27.2°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.8° / 26.2°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.1° / 26.2°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26.3°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.9° / 26.8°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.9° / 31.4°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.2° / 33.5°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

10:00 am

31° / 38°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

11:00 am

32.8° / 38.9°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.3° / 38.9°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33.5° / 39.4°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.2° / 39°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

3:00 pm

34° / 39.7°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.7° / 38.2°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.5° / 39.6°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.7° / 37.3°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.2° / 32.3°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 pm

28° / 30.4°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.9° / 27.1°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.9° / 26.4°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.3° / 27°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

12:00 am

26.7° / 27.3°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.5° / 26.6°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.5° / 26.7°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

3:00 am

25.8° / 26.5°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

4:00 am

24.8° / 26.3°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

5:00 am

24.8° / 26°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.7° / 26.4°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.4° / 26.7°

Thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26° / 33.5° 2.56 m/s 72% 1004 hPa 7.4 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 25.9° / 34.7° 1.98 m/s 57% 1003 hPa 3.49 mm
T2 24/06 mưa vừa 24.6° / 32.6° 1.44 m/s 72% 1003 hPa 24.7 mm
T3 25/06 mưa vừa 24.2° / 28.9° 0.77 m/s 96% 1005 hPa 19.65 mm
T4 26/06 mưa vừa 24.3° / 30.5° 1.27 m/s 76% 1006 hPa 20.77 mm
T5 27/06 mưa vừa 23.1° / 31.3° 1.36 m/s 67% 1006 hPa 16.03 mm

Chất lượng không khí tại Hoàng Su Phì - Hà Giang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

398.11

NH3

0.48

NO

0.09

NO2

3.47

O3

35.76

PM2.5

5.96

PM10

6.69

SO2

0.94