Dự báo thời tiết Hoàng Su Phì - Hà Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  5.81 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.3°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.75 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:39
T4 29/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  14.06 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.7°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:39
T5 30/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  22.38 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/23.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
T6 31/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.3%
 • Lượng mưa
  0.43 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.1°/24.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:40
T7 01/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.5°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.5%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.8°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.4°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.33 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:41
CN 02/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.6%
 • Lượng mưa
  12.15 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.5°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:41
T2 03/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  19.99 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.15 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:42

Lượng mưa Hoàng Su Phì - Hà Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoàng Su Phì - Hà Giang 7 ngày tới

Thời tiết Hoàng Su Phì bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:39

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

8.965 km

Gió

0.67 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0