Dự báo thời tiết Quản Bạ - Hà Giang 3 ngày tới

Hôm nay

23.3 oC

33 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

23.7°

/

32.4°

Độ ẩm

61%

Gió

2.63 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.5°

UV

11.37

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:47

T2 15/07

24 oC

31.2 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

23°

/

31.6°

Độ ẩm

85.4%

Gió

1.72 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.6°

UV

13.24

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:47

T3 16/07

22.6 oC

34.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

22.1°

/

34.9°

Độ ẩm

56.1%

Gió

2.2 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23°

UV

12.81

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:47

Lượng mưa Quản Bạ - Hà Giang 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quản Bạ - Hà Giang 3 ngày tới

Thời tiết Quản Bạ bây giờ

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:47

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

94%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

1.72 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

1.02