Dự báo thời tiết Quản Bạ - Hà Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/25.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.8%
 • Lượng mưa
  29.35 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.3°/24.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.1°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.03 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:47
T4 19/06
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.1°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.6%
 • Lượng mưa
  4.64 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.1°/24.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.9°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.45 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:47
T5 20/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.7%
 • Lượng mưa
  0.81 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.6°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.82 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:47
T6 21/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.4%
 • Lượng mưa
  6.41 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.7°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:47
T7 22/06
mưa cường độ nặng
32°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  28.59 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.17 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:47
CN 23/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  15.27 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.5°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.07 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:48
T2 24/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  19 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.1°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:48

Lượng mưa Quản Bạ - Hà Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quản Bạ - Hà Giang 7 ngày tới

Thời tiết Quản Bạ bây giờ

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:47

Thấp/Cao

24°

/

25°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

6.851 km

Gió

0.25 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0.48