Dự báo thời tiết Quang Bình - Hà Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.2%
 • Lượng mưa
  10.22 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.14 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:39
T5 30/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.4°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  21.1 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/23.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
T6 31/05
mây đen u ám
25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.4°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.8°/23.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.4°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.89 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:40
T7 01/06
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.4°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.8°/25.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.9°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:41
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.2%
 • Lượng mưa
  2.04 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.86 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:41
T2 03/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  15.44 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.8°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.6°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:42
T3 04/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  26.08 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.4°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:42

Lượng mưa Quang Bình - Hà Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quang Bình - Hà Giang 7 ngày tới

Thời tiết Quang Bình bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:39

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0