Thời tiết Quang Bình - Hà Giang theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.07

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.42

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.09

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.63 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.55

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.63 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.45 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.19 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.09 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.44 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

86%

T5 18/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.2 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.78 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

2.962 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.305 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.59 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.9

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.48

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.4

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.09

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.62

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.13 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.93

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.35 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.13 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.89 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

94%

T6 19/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.03 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

3.294 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.41 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.53 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.67

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quang Bình - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Quang Bình

mây rải rác

36°

mây rải rác

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:20

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

37°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Gió

2.16 m/s

Điểm ngưng

20°

Tầm nhìn

10 km

UV

7.07

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
6:20 pm