Dự báo Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

24.7°

Cảm giác như 25°
mưa vừa

mưa vừa

23.3°

Nhiệt độ thấp nhất

25.9°

Nhiệt độ cao nhất

100.9%

Độ ẩm

0.25 m/s

Gió

6.851 km

Tầm nhìn

24°

Điểm ngưng

0.48

UV

1004 hPa

Áp suất

05:15/18:47

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Xín Mần - Hà Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xín Mần - Hà Giang
23.4° / 25.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xín Mần - Hà Giang
23.9° / 26°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xín Mần - Hà Giang
24.3° / 25.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Xín Mần - Hà Giang
25.8° / 26.4°

Dự báo thời tiết Xín Mần - Hà Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

24.7° / 25.4°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa vừa

9:00 am

24.2° / 25.7°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa cường độ nặng

10:00 am

24.4° / 25.6°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

11:00 am

24.5° / 25.9°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

12:00 pm

24.9° / 25.9°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25.1° / 26.5°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

3:00 pm

25.8° / 26.3°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

4:00 pm

25.4° / 26.5°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 pm

25.9° / 26.5°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 pm

25.6° / 26.2°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 25.1°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 25.8°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.9° / 25°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.9° / 25.5°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 25.1°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

12:00 am

24.1° / 25.1°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

1:00 am

24.3° / 25.8°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

2:00 am

23.7° / 24.6°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25.5°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

4:00 am

24.4° / 25.8°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

24.6° / 25.5°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.9° / 26°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.2° / 25.9°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.4° / 25.4°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

9:00 am

24° / 25.3°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

10:00 am

24.1° / 25.5°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.6° / 26°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25.9° / 27.7°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

1:00 pm

26.9° / 27°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

2:00 pm

26.7° / 26.7°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

3:00 pm

27.5° / 30.1°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 pm

28.2° / 32.9°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

5:00 pm

28.2° / 32.7°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.4° / 31°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.6° / 26°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 27°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.5° / 26.2°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.4° / 26.4°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.2° / 26.7°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

12:00 am

25.9° / 26.5°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.1° / 26.7°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.6° / 26.6°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.5° / 26.1°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.2° / 25.3°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

5:00 am

24.3° / 25.3°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

6:00 am

25.5° / 26.9°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.5° / 26.7°

Thời tiết Xín Mần - Hà Giang

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xín Mần - Hà Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 24.8° / 25° 1.03 m/s 99% 1003 hPa 29.15 mm
T4 19/06 mưa vừa 23.3° / 28.7° 1.45 m/s 96% 1003 hPa 3.94 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 24.7° / 30° 1.82 m/s 81% 1002 hPa 0.71 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 25.3° / 31.6° 1.66 m/s 76% 1001 hPa 5.71 mm
T7 22/06 mưa cường độ nặng 25.6° / 32.9° 2.17 m/s 68% 1001 hPa 27.79 mm
CN 23/06 mưa vừa 25.5° / 33.6° 1.07 m/s 62% 1001 hPa 15.07 mm

Chất lượng không khí tại Xín Mần - Hà Giang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

420.97

NH3

1.16

NO

1.03

NO2

3.84

O3

12.98

PM2.5

8.86

PM10

9.21

SO2

1.06