Dự báo thời tiết Xín Mần - Hà Giang 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

49%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

53%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

40%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

36%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

50%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

40%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.55 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xín Mần - Hà Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Xín Mần - Hà Giang 30 ngày tới

Thời tiết Xín Mần

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Mặt trời mọc/lặn

05:17/18:36

Nhiệt độ Thấp/Cao

21°

/

34°

Áp suất

1006 hPa

Độ ẩm

40%

wind

Tốc độ Gió

1.06 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

18°

UV

5.63

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:36 pm