Dự báo thời tiết Thành Phố Hà Giang - Hà Giang 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

46%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
2 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang 30 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hà Giang

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Mặt trời mọc/lặn

05:15/18:38

Nhiệt độ Thấp/Cao

24°

/

26°

Áp suất

1003 hPa

Độ ẩm

89%

wind

Tốc độ Gió

0.64 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

24°

UV

0.57

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:38 pm