Dự báo thời tiết Thành Phố Hà Giang - Hà Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa rất nặng
25°

mưa rất nặng

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  50.87 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26°/24.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.9°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.41 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:48
T4 26/06
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  49.14 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.5°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.2°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:48
T5 27/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  11.59 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.5°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.1°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.82 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:48
T6 28/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.4%
 • Lượng mưa
  5.19 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.8°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:48
T7 29/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.7%
 • Lượng mưa
  11.58 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/25.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.06 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:48
CN 30/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.8°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.8%
 • Lượng mưa
  1.95 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.5°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/27°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  1.87 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:48
T2 01/07
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.5%
 • Lượng mưa
  2.27 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.9°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  1.91 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:48

Lượng mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang 7 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hà Giang bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:48

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

5.34