Dự báo thời tiết Bình Lục - Hà Nam 3 ngày tới

Hôm nay

25.3 oC

33.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

69.6%

Gió

2.64 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26°

UV

12.81

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:37

T6 26/07

26.7 oC

38.8 oC

bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

26.8°

/

38.1°

Độ ẩm

52%

Gió

3.81 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.4°

UV

12.23

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:36

T7 27/07

27.3 oC

38.3 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 44°

Thấp/Cao

27.2°

/

38.7°

Độ ẩm

54.2%

Gió

3.52 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.6°

UV

12.36

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:36

Lượng mưa Bình Lục - Hà Nam 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Lục - Hà Nam 3 ngày tới

Thời tiết Bình Lục bây giờ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

75%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

994 hPa

Gió

1.52 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0