Dự báo thời tiết Bình Lục - Hà Nam 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.5%
 • Lượng mưa
  5.95 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.7°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:30
CN 26/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.3%
 • Lượng mưa
  0.44 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.5°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.25 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:30
T2 27/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21.9%
 • Lượng mưa
  0.32 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.7°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.81 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T3 28/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.4%
 • Lượng mưa
  6.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.6°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/35.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.68 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T4 29/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  20.93 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.4°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.38 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T5 30/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.2%
 • Lượng mưa
  0.98 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.83 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T6 31/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  13.88 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.8°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.94 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32

Lượng mưa Bình Lục - Hà Nam 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Lục - Hà Nam 7 ngày tới

Thời tiết Bình Lục bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:30

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0.09