Dự báo Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

30.4°

Cảm giác như 36°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

27.8°

Nhiệt độ thấp nhất

38.3°

Nhiệt độ cao nhất

74.8%

Độ ẩm

3.3 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.6°

Điểm ngưng

0

UV

1000 hPa

Áp suất

05:15/18:38

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Kim Bảng - Hà Nam

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Kim Bảng - Hà Nam
35.3° / 43.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Kim Bảng - Hà Nam
29° / 37.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Kim Bảng - Hà Nam
29° / 32.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Kim Bảng - Hà Nam
33.8° / 40.3°

Dự báo thời tiết Kim Bảng - Hà Nam hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

30.5° / 36.7°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

8:00 pm

30.9° / 36.4°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

9:00 pm

30.5° / 37°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.6° / 37.3°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

11:00 pm

31° / 37.1°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

12:00 am

30.4° / 36°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

1:00 am

29.9° / 36°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

2:00 am

29.4° / 35.4°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

3:00 am

29.6° / 34°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

4:00 am

29.5° / 34.1°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

5:00 am

28.7° / 33.1°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 am

29.9° / 35°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

29.6° / 36.9°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 am

30° / 37.2°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 am

31.7° / 38.7°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

10:00 am

32.2° / 40°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

11:00 am

34.4° / 41.8°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.3° / 42.6°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

37.6° / 44.6°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

2:00 pm

37.8° / 44.3°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.2° / 43.3°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.3° / 43.2°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.1° / 41.9°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31.4° / 38.1°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 74 %

mưa vừa

7:00 pm

30.3° / 38°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 80 %

mưa cường độ nặng

8:00 pm

28.3° / 34.2°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 88 %

mưa cường độ nặng

9:00 pm

27.2° / 31°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 93 %

mưa vừa

10:00 pm

27.4° / 32.3°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.6° / 34°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

28.6° / 33.5°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 am

28.3° / 34°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

27.5° / 32.9°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

3:00 am

27.9° / 32.2°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 am

27.4° / 32.9°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

27.7° / 32.2°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

28.6° / 32.3°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

28.1° / 34.1°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 am

31° / 37.7°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 am

32.2° / 39.4°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

10:00 am

33.2° / 40.6°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

11:00 am

35.5° / 42°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.1° / 42.3°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.8° / 43°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 54 %

mưa nhẹ

2:00 pm

36.6° / 43.5°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 54 %

mưa nhẹ

3:00 pm

35.8° / 42.3°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

4:00 pm

35.1° / 42.7°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

5:00 pm

33.1° / 40°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30.7° / 38°

Thời tiết Kim Bảng - Hà Nam

Điểm sương 76 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Kim Bảng - Hà Nam sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 28.9° / 38° 5.05 m/s 53% 1002 hPa 1.03 mm
T3 18/06 mưa cường độ nặng 27.5° / 37.6° 3.55 m/s 64% 1001 hPa 25.98 mm
T4 19/06 mưa vừa 27.4° / 36.2° 3.58 m/s 59% 1001 hPa 6.36 mm
T5 20/06 mây đen u ám 28° / 36.6° 3.62 m/s 66% 1001 hPa 0 mm
T6 21/06 mây đen u ám 28.7° / 38.8° 4.86 m/s 61% 1001 hPa 0 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 29.2° / 37.6° 5.13 m/s 58% 1001 hPa 0.85 mm

Chất lượng không khí tại Kim Bảng - Hà Nam

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

580.89

NH3

12.21

NO

0

NO2

15.59

O3

52.1

PM2.5

17.87

PM10

24.75

SO2

12.18