Dự báo thời tiết Kim Bảng - Hà Nam 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:30
T2 27/05
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.8°/29.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T3 28/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.3%
 • Lượng mưa
  1.02 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.7°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.25 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T4 29/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.7°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T5 30/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.6%
 • Lượng mưa
  2.52 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/35.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.56 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T6 31/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89%
 • Lượng mưa
  20.76 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.7°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T7 01/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  16.36 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.1°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.82 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:33

Lượng mưa Kim Bảng - Hà Nam 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kim Bảng - Hà Nam 7 ngày tới

Thời tiết Kim Bảng bây giờ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:30

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

1.5