Dự báo Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

35.2°

Cảm giác như 42°
mưa vừa

mưa vừa

27.2°

Nhiệt độ thấp nhất

36.1°

Nhiệt độ cao nhất

55.4%

Độ ẩm

4.02 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.3°

Điểm ngưng

7.06

UV

1003 hPa

Áp suất

05:16/18:39

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Phủ Lý - Hà Nam

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phủ Lý - Hà Nam
34.3° / 42°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phủ Lý - Hà Nam
28.8° / 35°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phủ Lý - Hà Nam
28.9° / 33.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Phủ Lý - Hà Nam
33.3° / 40.1°

Dự báo thời tiết Phủ Lý - Hà Nam hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

35.9° / 42.2°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 55 %

mưa vừa

11:00 am

35.2° / 42.6°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 54 %

mưa cường độ nặng

12:00 pm

35.1° / 43°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 52 %

mưa cường độ nặng

1:00 pm

36.6° / 42.8°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.8° / 43.2°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 51 %

mây cụm

3:00 pm

35.1° / 41.5°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 53 %

mây cụm

4:00 pm

34.3° / 41.4°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 54 %

mây cụm

5:00 pm

33.5° / 40.5°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 57 %

mây cụm

6:00 pm

32.3° / 38.1°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 65 %

mây cụm

7:00 pm

30.8° / 36.3°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 73 %

mây cụm

8:00 pm

29.6° / 36.9°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 79 %

mây rải rác

9:00 pm

29.2° / 36.7°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 82 %

mây rải rác

10:00 pm

29.1° / 35.5°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 84 %

mây rải rác

11:00 pm

29.1° / 35.9°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 86 %

mây rải rác

12:00 am

28.2° / 34.5°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

1:00 am

28.4° / 34.3°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 89 %

mây cụm

2:00 am

28.4° / 33.2°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

28.7° / 33.9°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

4:00 am

28.6° / 33°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

5:00 am

27.8° / 32.6°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 am

28.5° / 33.6°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 am

29.8° / 35.5°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

8:00 am

31.3° / 37.8°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 am

32.7° / 38.4°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

10:00 am

33.5° / 40.8°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

11:00 am

35° / 41.8°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 54 %

mưa nhẹ

12:00 pm

35.5° / 41.7°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 53 %

mưa nhẹ

1:00 pm

34° / 41.6°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 55 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34.8° / 40.1°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

3:00 pm

34.9° / 40.2°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

4:00 pm

34° / 40.7°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.9° / 38.3°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

6:00 pm

32° / 37.3°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30° / 35.6°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29.5° / 34.2°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29.6° / 35°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.3° / 33°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

11:00 pm

29° / 33.4°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

12:00 am

28.1° / 32.4°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 84 %

mưa vừa

1:00 am

28.1° / 31.2°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

2:00 am

28.5° / 32.9°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.9° / 32°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.4° / 30.3°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.6° / 30.3°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.9° / 30.9°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.2° / 33°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.3° / 34.5°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 75 %

mưa vừa

9:00 am

30.5° / 36.4°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

Điểm sương 72 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Phủ Lý - Hà Nam sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 28.7° / 36° 5.42 m/s 54% 1003 hPa 13.51 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 27.3° / 35.7° 4.07 m/s 54% 1003 hPa 3.97 mm
T2 24/06 mưa vừa 26° / 31.8° 6.11 m/s 74% 1001 hPa 20.99 mm
T3 25/06 mưa vừa 25.9° / 31.8° 4.38 m/s 72% 1004 hPa 21.6 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.2° / 31.2° 5.09 m/s 74% 1006 hPa 27.84 mm
T5 27/06 mưa vừa 26.7° / 30.4° 6.86 m/s 80% 1005 hPa 33.71 mm

Chất lượng không khí tại Phủ Lý - Hà Nam

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

514.13

NH3

7.98

NO

0.47

NO2

12.14

O3

35.65

PM2.5

20.13

PM10

27.49

SO2

6.12