Dự báo thời tiết Phủ Lý - Hà Nam 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91%
 • Lượng mưa
  9.75 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.51 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:30
CN 26/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91%
 • Lượng mưa
  1.68 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.6°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.68 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:30
T2 27/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.8°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.93 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T3 28/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.9%
 • Lượng mưa
  4.39 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.04 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T4 29/05
mưa cường độ nặng
32°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.6%
 • Lượng mưa
  30.81 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.1°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.94 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T5 30/05
mưa cường độ nặng
31°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  20.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.39 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T6 31/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  16.86 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.3°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.42 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32

Lượng mưa Phủ Lý - Hà Nam 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phủ Lý - Hà Nam 7 ngày tới

Thời tiết Phủ Lý bây giờ

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:30

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.51 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

2.07