Dự báo thời tiết Ba Đình - Hà Nội 3 ngày tới

Hôm nay

26.6 oC

33.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26.8°

/

33°

Độ ẩm

59.5%

Gió

5.15 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.4°

UV

10.58

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:41

T2 15/07

25.7 oC

34.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

26°

/

34.4°

Độ ẩm

59.1%

Gió

2.91 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.7°

UV

12.63

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:41

T3 16/07

25.3 oC

32.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

25.7°

/

32°

Độ ẩm

64.5%

Gió

3.5 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

11.9

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:40

Lượng mưa Ba Đình - Hà Nội 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ba Đình - Hà Nội 3 ngày tới

Thời tiết Ba Đình bây giờ

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

14%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

4.63 m/s

Điểm ngưng

UV

0.16