Dự báo thời tiết Ba Đình - Hà Nội 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.4°/29.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.3°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.4°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.28 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T4 29/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.3%
 • Lượng mưa
  6.22 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.7°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/36.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.49 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T6 31/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  21.05 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.2°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.14 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
T7 01/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90%
 • Lượng mưa
  8.58 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.5°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.08 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
CN 02/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  17.11 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.2°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34

Lượng mưa Ba Đình - Hà Nội 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ba Đình - Hà Nội 7 ngày tới

Thời tiết Ba Đình bây giờ

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:32

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

0