Dự báo thời tiết Đông Anh - Hà Nội 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.8%
 • Lượng mưa
  3.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.6°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.38 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T4 29/05
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.8°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.06 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.4%
 • Lượng mưa
  17.43 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.1°/24.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  7.04 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T6 31/05
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  8.24 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.8°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.1°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.93 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
T7 01/06
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.1°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  11%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.9°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.9°/34.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.79 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.4%
 • Lượng mưa
  2.53 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.7°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.26 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
T2 03/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.9%
 • Lượng mưa
  6.41 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.7°/28.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:35

Lượng mưa Đông Anh - Hà Nội 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Anh - Hà Nội 7 ngày tới

Thời tiết Đông Anh bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:32

Thấp/Cao

27°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

9 km

Gió

3.6 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0