Thời tiết Đông Anh - Hà Nội theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.77 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.81 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.64 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.84 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.42 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.37

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.69

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.31

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.93

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.82 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.87

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.49 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.37 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.63 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.55 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.89 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.65 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.76 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

83%

T2 15/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.41 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.93 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.98 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.84

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.5 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.97

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.76 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.21

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.07 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.69

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.52 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.44 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.5

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.73 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.27

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.12 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.67 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.6 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.38 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.43 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.95 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.85 m/s
Độ ẩm

83%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Anh - Hà Nội trong 12h tới

Thời tiết Đông Anh

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Gió

4.12 m/s

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

9 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:38 am
6:14 pm